Κατηγορίες
κοινωνία παιδεία

ΕΕΤΑΑ: ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων voucher – οδηγίες

Από την ΕΕΤΑΑ ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων / μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher) που σχετίζονται με τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”. Τους πίνακες ανά Δήμο της χώρας μπορείτε να τους βρείτε ΕΔΩ.

Επίσης, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι και η ειδική εφαρμογή, με τη χρήση κωδικών taxis (ΕΔΩ).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΕΕΤΑΑ:

Οι ωφελούμενες δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή, είτε σε Φορείς/Δομές που είναι καταχωρημένοι στο «Μητρώο Φορέων /Δομών της Εναρμόνισης», είτε σε οποιονδήποτε άλλο Φορέα/Δομή επιθυμούν, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, οπότε θα είναι σε λειτουργία η εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Με την έκδοση των οριστκών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :

1. Να εκτυπώσουν την αξία τοποθέτησης (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤAXISNET)

2. Να απευθυνθούν, από 24-8-2020 μέχρι και 2-9-2020, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή του/των παιδιών τους ή του ατόμου που έχουν την επιμέλεια ή τη συμπαράσταση, δίνοντας την “αξία τοποθέτησης” (voucher). Σε περίπτωση επιθυμίας για ενεργοποίηση της “αξίας τοποθέτησης” μετά τις 2.9.2020, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί των 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, εκτός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

3. Να συνάψουν / υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα / Δομή της επιλογής τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε δυο (2) αντίτυπα, ένα (1) για την/τον ωφελούμενο, ένα (1) για τον φορέα.

4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή, προκειμένου αυτή να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα / Δομή για λογαριασμό της/του ωφελούμενης/ου.

5. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ (“Ειδική Εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία Εισόδου – Εξόδου”), με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet).
Επισημαίνεται ότι:
α) η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαση μεταξύ του Φορέα / Δομής και της/του ωφελούμενης/ου ενεργή, μόνο με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου.
β) η “αξία τοποθέτησης (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
γ) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν voucher ή να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021