Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθμιας Ημαθίας

Καθήκοντα Προσωρινού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας Ημαθίας ανέλαβε από την ∆ευτέρα 17 Αυγούστου 2020 ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο οποίος διαδέχεται την κα Αναστασία Μαυρίδου.

Ο κ. Παπαδόπουλος ενημερώθηκε από τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης για τις προγραμματισμένες εργασίες και την εξέλιξη αυτών ενόψει της σχολικής χρονιάς 2020-2021, η οποία αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Ο νέος ∆ιευθυντής υπογράμμισε πως προτεραιότητά του αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων γενικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και η ορθολογική διαχείριση του έμψυχου δυναμικού με γνώμονα τον μαθητή και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Σημειώνεται πως, ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19, η ανάληψη υπηρεσίας του κ. Παπαδόπουλου έγινε παρουσία στενών συνεργατών της ∆∆Ε Ημαθίας.