Κατηγορίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020, στις 08.30 π.μ., διά περιφοράς.

Η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οφείλεται στο κατεπείγον του θέματος λόγω του ότι η υποβολή των αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 21η Αυγούστου 2020 καθώς σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική εφαρμογή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021
Εισηγητής: Αηδονά Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού.