Σχόλιο επικαιρότητας (video): κορωνοϊός, Ερντογάν και φυσικά τα απαραίτητα ευρωπαζάρια

σχόλιο επικαιρότητας