Κατηγορίες
εργασία κοινωνία

Συνοδούς για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα θα προσλάβουν “Τα Παιδιά της Άνοιξης”

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ προκηρύσσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2020.

Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρόσληψη συνοδών (ανδρών και γυναικών), ηλικίας 18 ετών και άνω, προκειμένου να διοργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατασκηνωτικό πρόγραμμα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:

Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί ειδικής εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών Αναπηρία, Νοσηλευτές, Γυμναστές, Άτομα με εμπειρία σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ, Άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να προμηθεύονται αιτήσεις (υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ), από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο Υγείας) και στο τηλέφωνο 23330-27212 καθώς και στο email: info@tapaidiatisanoixis.gr ή στο spring.children@yahoo.gr

Οι συνοδοί, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν φωτογραφία, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων που αφορούν την ταυτότητα, το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.


Επίσης, από το Σύλλογο υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020, είναι μέχρι την Δευτέρα 6/7/2020 το πρωί.

Για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει, το αργότερο την Δευτέρα το πρωί να αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ή να τα αποστείλει με e-mail στο info@tapaidiatisanoixis.gr. Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2020 είναι:

1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπληρωμένο
2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβολίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατασκηνωτή

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ από 24 έως 72 ΏΡΕΣ πριν την είσοδο τους στους κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-COv-2 στο σύνολό τους. Η κάλυψη του κόστους του μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/ τις συμμετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.