Κατηγορίες
αγορά

Σημαντική ενημέρωση για την απόσυρση και αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών

Προς ενημέρωση των επαγγελματιών και κάθε ενδιαφερόμενου.

Με την απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. Α.1100/29.04.2020 & Α.1102/29.04.2020 οι οποίες ορίζουν ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση των (παλαιών) ταμειακών μηχανών και την αναβάθμιση των ενεργών Φ.Η.Μ.-ΑΔΗΜΕ την 31 Ιουλίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή, η δήλωση παύσης θα γίνεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με επιβολή προστίμου.Οι κάτοχοι των Ταμειακών μηχανών με έγκριση πριν τις 13-11-2013 πρέπει να αντικαταστήσουν τις Ταμειακές μηχανές (Τ.Μ.) των επιχειρήσεων με Ταμειακές Νέων προδιαγραφών.

Αναλυτικά

  • Οι παλιές Τ.Μ. πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι 31 Ιουλίου 2020.
  • Οι Τ.Μ. Νέων Προδιαγραφών που ήδη λειτουργούν, χρειάζονται αναβάθμιση του λογισμικού τους, μέχρι 31 Ιουλίου 2020, εργασία η οποία μπορεί να γίνει αποκλειστικά στο εργαστήριο του πωλητή, που κατέχει τον κωδικό από την κατασκευάστρια εταιρία.

Για την αναβάθμιση θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον πωλητή, προκειμένου αυτός να λάβει τον κατάλληλο κωδικό από την κατασκευάστρια εταιρεία.
Ο πελάτης, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον λογιστή του ή μόνος του και πριν την αναβάθμιση της μηχανής, να λάβει το AES Key, από τη διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. (https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php) Το AES Key θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στον πωλητή προκειμένου να προχωρήσει στην αναβάθμιση.

Η αναβάθμιση είναι μια χρονοβόρος διαδικασία, που απαιτεί απόλυτη προσοχή από τον τεχνικό. Για τον λόγο αυτό φροντίστε να κλείνετε έγκαιρα ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις συνωστισμού και λαθών.

Το κόστος για την αναβάθμιση των Τ.Μ. υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 65€ και 85€, πλέον ΦΠΑ 24%, ανάλογα με τον τύπο της μηχανής και τον χρόνο εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος κτήσης του κλειδιού από την κατασκευάστρια εταιρία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.

Οι Πωλητές Ταμειακών Μηχανών

Βαγενάς Βασίλης XPERT, τηλ: 2333053250 – Αλεξάνδρεια
SERVICE CENTER ΗΜΑΘΙΑΣ (Χρηστίδης) τηλ: 23330 26299 & 2333022281 – Αλεξάνδρεια
Γκανάς Βασίλης – CASHOP, τηλ: 2331022839 – Βέροια
Γόκτσης Γ.-Λουκίδης Ν -OFFICETECH, τηλ: 2331072257 – Βέροια
Δαλαμάρας Γιώργος INNOVATION, τηλ: 2332052525 – Νάουσα
Κοκόγιας Δημήτρης -ΓΝΩΜΩΝ Συστήματα Πληροφορικής, τηλ: 2331066620 – Βέροια
Κωτούλης Δημόκριτος – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ, τηλ: 2331025433 – Βέροια
Φλώρος Παντελής ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ, τηλ: 2331029908 – Βέροια