Κατηγορίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκινά η λειτουργία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της ΠΚΜ

Σε λειτουργία τίθεται το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πόρους από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη χάραξη και την άσκηση της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και διενέργειας εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων σε οστρακοκαλλιέργειες, καθώς και σε αγροτικά προϊόντα.


Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιλογή Ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί από το Αναπτυξιακό της Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών με το ποσό των 200.000 ευρώ έως το 2022, σε πρώτη φάση, θα προχωρήσει η στελέχωση του Εργαστηρίου με εξειδικευμένους επιστήμονες και η πιστοποίησή του (διαπίστευση των μεθόδων, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων), ώστε να παρέχονται πιστοποιημένα υψηλής ποιότητας και επιστημονικής ακρίβειας υπηρεσίες.
Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών διαπίστευσης, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας, θα μπορεί, όπως προβλέπεται και στην προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
1) Να διεξάγει έρευνα με σκοπό την κατανόηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, που αφορούν στη βελτίωση των παραγωγικών παραμέτρων καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους, κυρίως σε παραγωγικές κατηγορίες γεωργικών καλλιεργειών, εκτροφή οστρακοειδών. Επίσης θα μπορεί να διεξάγει έρευνα σχετικά με την αλιεία και την ποιότητα των επιφανειακών νερών άρδευσης, που αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.
2) Να καλύπτει σε χημικές αναλύσεις τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
3) Να υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ή από ιδιώτες.
4) Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα τόσο στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και στα τμήματα του ΑΠΘ.
Την ευθύνη εφαρμογής των προβλεπόμενων στην προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουν το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.