Κλειστός την Τρίτη 28 Ιουλίου ο Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια παιδεία