Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

σύλλογοι

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τα Ιχθυοπωλεία «ΨΙΨΙΚΑ – ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΗ», για τη σταθερή κάλυψη των διατροφικών αναγκών του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της δομής μας.


Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.

Μη χάνετε τίποτε, συνδεθείτε με την Περισκόπηση σε facebook, twitter, youTube, instagram.