Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια κορωνοϊός υγεία

Ενημέρωση – υπενθύμιση από το Κ.Υ. Αλεξάνδρειας για τη χρήση της μάσκας

Το Κ.Υ.Α. ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2767/Β’/7.7.2020 όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αρθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887/7.7.2020 ΚΥΑ με θέμα “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του άρθρου 20 παρ. 1 που αφορά τα Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημόσιων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού:

Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρική μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.