Περισκόπηση σκίτσο εβδομάδας

Ένα σκίτσο τη βδομάδα… (εβδομάδα 29, 2020)

σκίτσα-σάτυρα στήλες