Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Την Παρασκευή 19/6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Εξακολουθώντας να λειτουργεί στη… σκιά του κορωνοϊού (που υπενθυμίζουμε πως είναι εδώ και δεν μας έχει ξεχάσει), το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 (δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους δημοτικούς συμβούλους από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 182/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Έγκριση: α) Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 160/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλεξάνδρειας και β) ορισμού μελών και συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Τροποποίηση της αριθμ. 390/16-12-2019 [ΑΔΑ: ΩΚΩΠΩΨΠ-Τ9Θ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης περί ορισμού 3μελούς επιτροπής παραλαβής, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου ΤΕΒΑ ΙΙ που είχε συστήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Ε.Π. “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)””. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου της Τ.Κ. Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Ελευθερίας Μπαλτζή του Κων/νου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για την Έκδοση Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετ. η αριθμ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)