Κατηγορίες
αγροτικά

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας προς εξαγωγείς

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας ενημερώνει τους εξαγωγικούς φορείς και όλους τους ενδιαφερομένους, ότι έχουν δημοσιευτεί οι αποφάσεις που αφορούν τον Καθορισμό των λεπτομερειών φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) και το Βασίλειο της Ταϊλάνδης ελληνικών νωπών καρπών ακτινιδίων.

Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στα ΦΕΚ 2372 τ. Β /16-6-2020 και 2373 τ. Β/16-6-2020, στα οποία υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες καθώς και υποδείγματα των εντύπων που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση.

Τονίζεται ότι αποκλειστικά και μόνο για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (2020-2021) τα σχετικά αιτήματα έχουν ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ την 31/7/2020. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331350152 και 2331350156.