Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας Ημαθία

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Νάουσας την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στις 13:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης “Συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»”.

Εισηγητής είναι ο αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.
Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, ήτοι στις 26-06-2020.