Κατηγορίες
αγορά

Τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσματα – τι προβλέπεται

Τροπολογία για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα εστίασης κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια επέκταση που θα δύναται να συνοδευτεί από μείωση τελών χρήσης, που θα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%, αν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου.

Σύμφωνα με την τροπολογία (που θα έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου), ο παραχωρούμενος χώρος θα μπορεί να είναι μέχρι ο διπλάσιος από την αρχική παραχώρηση ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης.

Ο χώρος σίγουρα πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

Η πρότερη γνώμη της Αστυνομίας ζητείται αν τα τραπεζοκαθίσματα αναπτυχθούν στον δρόμο και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμων ή προσωρινών κατασκευών καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.

Τέλος τονίζεται ότι η επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη διέλευση πεζών, εισόδους πολυκατοικιών, διέλευση οχημάτων για έκτακτη ανάγκη κλπ ενώ θα πρέπει να προστατεύεται η διάβαση ατόμων με αναπηρία.

Επίσης αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι οι κυρώσεις που η τροπολογία προτείνει να επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τους όρους της επέκτασης (πρώτη παραβίαση: πρόστιμο ίσο με το τέλους που αναλογεί στην παράνομη χρήση και αφαίρεση τραπεζοκαθισμάτων και άλλων αντικειμένων – δεύτερη παραβίαση εντός τριμήνου: αφαίρεση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για ένα τρίμηνο).