Κατηγορίες
παιδεία

Πότε θα γίνονται οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Από την Παρασκευή 15 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Όσον αφορά τις αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία, αυτές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Ποια παιδιά θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία:

Το σχολικό έτος 2020 – 2021 στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Από το σχολικό έτος 2020-2021 η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Ποια παιδιά θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού

Το σχολικό έτος 2020-2021 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.