Κατηγορίες
Ημαθία μεταφορές - συγκοινωνίες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Εγνατίας Κουλούρα – Νησέλι

Εργασίες αντικατάστασης ασφαλτικών θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της Εγνατίας Οδού εντός της Ημαθίας (και ειδικότερα στο τμήμα από Α/Κ Κουλούρας έως Α/Κ Νησελίου/ Αλεξάνδρειας και περί τη θέση Χ.Θ. Κ262+600).

Για το λόγο αυτό και με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού, από 18-05-2020 έως 22-05-2020 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.