Κατηγορίες
αγορά Ημαθία

Ποιες προτάσεις κατέθεσαν στους βουλευτές οι Ημαθιώτες εκπρόσωποι των καταστημάτων εστίασης

Οι εκπρόσωποι των καταστημάτων εστίασης του νομού Ημαθίας Κώστας Σαμανίδης (Βέροια), Μανώλης Σταυρής (Αλεξάνδρεια) και Άγγελος Χατζηστυλλής κατέθεσαν στους βουλευτές του νομού επιστολή με προτάσεις τους που έχουν σκοπό την άμεση οικονομική ελάφρυνση, και την ομαλή επανεκκίνηση των επιχειρήσεων τους που αυτήν την στιγμή πλήττονται λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα προτάθηκαν τα εξής:

1) Μείωση του Φ.Π.Α σε χαμηλότερους – όσο το δυνατόν- συντελεστές.
2) Διατήρηση της μείωσης του 40% στα ενοικιοστάσια των καταστημάτων μας με ταυτόχρονα κρατικά ανταποδοτικά οφέλη προς τους ιδιοκτήτες και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.
3) Την ανάγκη μείωσης προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης για το 2020 και για όσο χρειαστεί και μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 20% σύμφωνα και με την δέσμευση της κυβέρνησης.
4) Ολική απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για το 2020 και την εισφορά αλληλεγγύης, που ούτως ή άλλως ήταν στις προθέσεις της κυβέρνησης σας να μειωθεί κατά 30%, έως ότου καταργηθεί το 2023, καθώς και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καφέ που επιβλήθηκε από 1/1 /2017.
5) Διατήρηση της έκπτωσης του 25% στην έγκαιρη πληρωμή του Ε.Φ.Κ.Α και δυνατότητες πολύμηνης ρύθμισης ποσών που λόγω της υγειονομικής κρίσης προέκυψαν, χωρίς να επηρεαστεί στο μέλλον οι ασφαλιστικές εισφορές και καλύψεις του ασφαλιζόμενου.
6) Καθέτως και καθολική οικονομική στήριξη των φυσικών προσώπων που συνθέτουν τα νομικά πρόσωπα εταιριών με ολική επίδοση της προβλεπόμενης χρηματικής στήριξης για όσο η επιχείρηση παραμένει κλειστή λόγω ανωτέρας βίας και καθαρά για λόγους βιοπορισμού.
7) Με νομοθετική εντολή από το υπουργείο Εσωτερικών και για το πρώτο οκτάμηνο του 2020 να αφαιρεθούν τα ανταποδοτικά τέλη του 0,5% και 5% .όπως αυτά εισπράττονται από τους Δήμους και βάση των ακαθάριστων εισπράξεων.
8) Συνέχιση αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων που δεν μπορούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε ανοιχτό Δημοτικό χώρο, λόγω ανυπαρξίας αυτού έως και την στιγμή που δοθούν προς χρήση και εσωτερικοί χώροι.
9) Προστασία των επιχειρήσεων από ενδεχόμενες εξώσεις λόγω αδυναμίας πληρωμής ενοικίων, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης των οφειλομένων ποσών στο διηνεκές.
10) Πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων,που πιθανόν να τεθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, λόγω και της εκ προοιμίου μείωσης της δυναμικής εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησης και έως την αποκατάσταση της.
11) Αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αναδυόμενα τραπεζικά προϊόντα, χωρίς την ανάγκη προσωπικών εγγυήσεων και προσημειώσεων, καθώς το ρίσκο της Τράπεζας με την υφιστάμενη κρατική εγγυοδοσία καθίσταται μηδαμινό.

πηγή: Πληροφοριοδότης