Κατηγορίες
αθλητικά Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Νέα ανακοίνωση της ΚΕΔΑ για τους αθλητικούς χώρους που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

“Τις προηγούμενες ημέρες ενημερώσαμε το κοινό για το τελευταίο ΦΕΚ (ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1987) και την αντίστοιχη ΚΥΑ που υπαγορεύει τις κατ’ εξαίρεση του άρθρου 1 περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επί προσθέτως, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) ανακοίνωσε με δελτίο τύπου ότι από τις 25.05.2020 επιτρέπεται η χρήση των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους πολίτες. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους αθλητές\τριες, αθλούμενους\ες (πολίτες) και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι:


1. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού
2. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού
3. Ο γιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού συμπληρώνει τη σχετική ιατρική βεβαίωση.
4. Στην επανέναρξη των προπονήσεων η είσοδος γίνεται με την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης
5. Όσον αφορά τους/ες αθλούμενους/ες και το τεχνικό προσωπικό που δεν κατέχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνεται το έντυπο ιατρικού ιστορικού για τεχνικό προσωπικό και αθλούμενους/ες
6. Όσον αφορά τους αθλούμενους/ες, απαραίτητη είναι επίσης και η συμπλήρωση και μετέπειτα επίδειξη του εγγράφου: Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα
Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστιοσελίδα της Γ.Γ.Α, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης “Αθλητισμός & covid-19” και στην ενότητα “Έντυπα/φόρμες προς συμπλήρωση https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Εδώ, να επισημάνουμε ξανά πως το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω εργασιών εντός του χώρου.
Ο χώρος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Αμφιθεάτρου παραμένει επίσης ΚΛΕΙΣΤΟΣ για όλους, εκτός των οργανωμένων περιφραγμένων γηπέδων αντισφαίρισης και τη χρήση τους από τους αθλητές/τριες του νόμιμου Αθλητικού Συλλόγου Αντισφαίρησης “ΖΕΦΥΡΟΣ”, καθώς ο υπόλοιπος χώρος δεν αποτελεί αποκλειστικά οργανωμένη αθλητική εγκατάσταση.

Οι ημερομηνίες επαναλειτουργίας θα ανακοινωθούν με Δελτίο Τύπου.”