Κατηγορίες
Οικονομία

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το όριο των 50 ευρώ χωρίς PIN στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες

Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η δυνατότητα να γίνονται ανέπαφες (contactless) συναλλαγές με κάρτες χωρίς τη χρήση ΡΙΝ για ποσά μέχρι 50 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της θα διατηρήσουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αυτή τη ρύθμιση (στο πλαίσιο των δράσεων που γίνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού).

“Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινό και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα εφαρμογής του, από την 30η Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.” αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕΤ.