Κατηγορίες
αγροτικά

Μέχρι τις 29/5 οι δηλώσεις ζημίας ακτινιδίων σε Βρυσάκι και Αλεξάνδρεια

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τις ανταποκρίτριες του ΕΛ.Γ.Α. Αλεξάνδρειας και Βρυσακίου ανακοινώθηκε ότι όσοι καλλιεργητές ακτινιδίων υπέστησαν ζημία από την ανεμοθύελλα της 4ης Μαΐου 2020 στο αγρόκτημα των Κοινοτήτων Βρυσακίου και Αλεξάνδρειας μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την Παρασκευή 29/05/2020, στις τοπικές ανταποκρίτριες. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Για την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Υπεύθυνες για επικοινωνία: Λάχανη Όλγα και Κιρτικίδου Έφη (γραφείο 11, τηλ. 2333350111 & 137)