Κατηγορίες
εργασία κορωνοϊός Οικονομία

Εργασία: παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2020 της δυνατότητας για εξ’ αποστάσεως εργασία λόγω κορωνοϊού

Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 η δυνατότητα συνέχισης του συστήματος της εξ’ αποστάσεως εργασίας που είχε υιοθετηθεί από πολλούς και θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού και της ασθένειας COVID-19.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο σε συγκεκριμένο τόπο (βάση της σύμβασης εργασίας που έχει υπογραφεί) είναι δυνατό να πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας από άλλο χώρο, διαφορετικό από τον χώρο που αναγράφεται στη σύμβαση.

Επίσης παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2020 η αναστολή τής υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν από την πραγματοποίησή τους, που θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο πάλι στο πλαίσιο των μέτρων που είχαν ληφθει για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.