Κατηγορίες
αγροτικά

Διατήρηση του επιδόματος σε όσους ανέργους εργαστούν σε αγροτικές εργασίες

Όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα διατηρείται το επίδομα ανεργίας σε όσους ανέργους επιλέξουν να εργαστούν σε αγροτικές εργασίες.

Η παρέμβαση αυτή καθιστά πιο ελκυστική την απασχόληση ανέργων στην αγροτική οικονομία τώρα που άλλοι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως ο τουρισμός ή η εστίαση, τουλάχιστον σήμερα, υπολειτουργούν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον – και είναι σημαντικό για πολλούς παραγωγούς – εξελίχθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία greekfarms.gov.gr/greekfarms/ που δίνει στον αγρότη τη δυνατότητα να αναρτήσει τις ανάγκες που έχει σε εργασία για εξεύρεση προσωπικού, αλλά και να επικοινωνήσει καλύτερα έναν πιθανό δικό του ιστότοπο στον οποίο θα περιέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες.