Κατηγορίες
κοινωνία κορωνοϊός

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μάσκας από τις 4 Μαΐου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μάσκας (που θα είναι υποχρεωτική και που όχι) και θα ισχύσουν από τις 4 Μαΐου 2020 σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού.

Οι πληροφορίες αφορούν:

α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,
β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,
γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,
δ) οδηγίες για κατασκευή υφασμάτινης μάσκας στο σπίτι χρησιμοποιώντας κοινά υλικά

Υπενθυμίζεται ότι τα διοικητικά πρόστιμα είναι στα 150 ευρώ για τη μη χρήση μάσκας (όταν αυτή είναι υποχρεωτική), και στις επιχειρήσεις από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

 

Δείτε στη συνέχεια τις σχετικές διαφάνειες:

μάσκες χρήση πληροφορίες

μάσκες χρήση πληροφορίες