Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

“Βοήθεια στο Σπίτι”: 2909 μόνιμες θέσεις εργασίες – ποιες οι θέσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ηλεκτρονικά (στο www.asep.gr) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους για τις 2.909 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους δήμους της χώρας για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (και μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ), στο Δήμο Αλεξάνδρειας οι θέσεις είναι συνολικά 14, οι ακόλουθες:

  • Π.Ε. Ψυχολόγων: 2
  • Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών: 1
  • Τ.Ε. Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών: 1
  • Δ.Ε. Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών: 3
  • Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών: 7

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 2 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 ενώ για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 18 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 322 του ΦΕΚ).