Κατηγορίες
περιβάλλον

Έντονες οι αντιδράσεις για τον νέο περιβαλλοντικό νόμο

Ολίγον περίεργη – λόγω των πολλών αντιδράσεων – αυτή η ιστορία με το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή και φέρει τον τίτλο ““Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”.

Και αυτό το λέμε επειδή δεν είναι δυνατόν το 99,99% των ειδικών και όσων ασχολούνται με το περιβάλλον να λένε ότι το νομοσχέδιο που είναι πλέον νόμος είναι στραβό (βλέπε π.χ. Φορείς Διαχείρισης,πανεπιστημιακοί, περιβαλλοντολόγοι, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, διοικητικοί δικαστές – δείτε ΕΔΩ ένα παράδειγμα) και το 0,01% να επιμένει πως με αυτό το πράμα θα έρθει η ανάπτυξη!!

Η ανάπτυξη ΟΝΤΩΣ θα έρθει μέσα από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Θα έρθει ΟΜΩΣ μέσα από την ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος, που σέβεται το περιβάλλον.

Όταν αυτοί που αντιτίθενται στο συγκεκριμένο νόμο μιλάνε για:

  • οριζόντιο άνοιγμα της ιστορίας,
  • αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κατά τόπους ιδιαιτερότητες (δηλαδή όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την Αθήνα, από όργανο οριζόμενο από το Υπουργείο),
  • περιβαλλοντοκτόνο νόμο που θα οδηγήσει σε εξαντλητική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος με σκοπό το άκρατο κέρδος, που ξεχνάει την αειφορία και που ευνοεί την ανεξέλεγκτη καταστροφή της φύσης (και με το μανδύα των ΑΠΕ),
  • πλήρη περιορισμό (και μάλιστα υπό όρους) των ελέγχων σε προστατευόμενες περιοχές και ασυδοσία εκτός αυτών και για πολλές ασάφειες.
  • “ανοιχτό” το θέμα της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών,

και για πολλά άλλα, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Δεν είναι δυνατόν στην περίπτωση του κορωνοϊού οι ειδικοί και οι γνώμες τους να έχουν περίοπτη θέση και στην περίπτωση του περιβάλλοντος να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο!

Ενδεικτικό των αντιδράσεων που υπάρχουν, ένα τμήμα από ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών: “Σε κάθε περίπτωση δεν νοείται τέτοια σημαντικά νομοθετήματα να εισάγονται εν μέσω πανδημίας, όπου αντικειμενικά η δυνατότητα παρέμβασης των ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ένωσή μας (ως και εκ του ότι οι διοικητικοί δικαστές εκδικάζουμε σχετικές διαφορές), είναι περιορισμένη“.

Λάβετε τα πιο πάνω ως μια πρώτη αναφορά στο όλο θέμα. Θα έχουμε περισσότερα, και με γνώμες ειδικών, στο άμεσο μέλλον.
Θυμηθείτε μόνο κάτι πολύ σημαντικό: τον πλανήτη δανεικό τον έχουμε πάρει απ’ τις επόμενες γενιές…