Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 10 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον κορωνοϊό.

Ως σημαντικότερο θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πρώτο, που σχετίζεται με τα τέλη που αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα της Κυβέρνησης και τα μέτρα περιορισμού της άσκοπης κυκλοφορίας. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι το εάν γίνεται η απόφασή τους (που εκ των πραγμάτων προβλέπεται να είναι η απαλλαγή από τα τέλη) να έχει αναδρομική ισχύ, αφού οι επαγγελματίες δεν έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους τώρα ή στις 10 Απριλίου αλλά εδώ και έναν μήνα περίπου.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

1. Απαλλαγή ή μη από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 118/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (σχετική απόφαση αριθμ. 119/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων – αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση υπηρεσιών τύπου web-banking στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)