Κατηγορίες
αγροτικά Οικονομία

Αγροτικές συντάξεις: 12.000 στην πλατφόρμα “Άτλας”

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “Άτλας”, που θα απλοποιήσει τα πράγματα στη διαδικασία για την απονομή σύνταξης μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ήδη λειτουργεί πιλοτικά.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας εντάχθηκαν ήδη δύο μεγάλες κατηγορίες αποφάσεων συνταξιοδότησης:
α) Οι αποφάσεις μεταβίβασης κύριων συντάξεων, λόγω θανάτου, για τους ασφαλισμένους όλων των τέως ταμείων.
β) Οι αποφάσεις συντάξεων γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση

Όσον αφορά τις συντάξεις γήρατος αγροτών τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση, θα πρέπει να αναμένεται η έκδοση σε πρώτη φάση, τουλάχιστον 12.000 συντάξεων “με το πάτημα ενός κουμπιού”, παρακάμπτοντας έτσι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις δεκαετιών και επιτρέποντας στους αγρότες να εισέλθουν πρώτοι στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο άμεσος αυτός τρόπος έκδοσης των συντάξεων αποτελεί εφαρμογή του νόμου 4670/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα και με τον οποίο εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική διαδικασία και οι αγρότες του τέως ΟΓΑ.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα έχει 5 στάδια, συνολικά. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας τα πρώτα 4 στάδια θα λειτουργούν πλήρως ενώ το 5ο στάδιο (έκδοσης της απόφασης), θα εκτελείται από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ.