Κατηγορίες
Ημαθία κορωνοϊός Οικονομία

Μόνο με ραντεβού στη Δ.Ο.Υ. Βέροιας – τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τα ραντεβού

Από τη Δ.Ο.Υ. Βέροιας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
“Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ο.Υ. κατόπιν της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” θα δέχεται μόνο μετά από ραντεβού στα κάτωθι τηλέφωνα:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ : 23313 53162
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: 23313 53154
ΚΒΣ: 23313 53146
ΕΛΕΓΧΟΣ : 2331066937
ΜΗΤΡΩΟ: 23310 26312
ΕΣΟΔΑ: 23313 53161
ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 23313 53143, 23313 53141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 23313 53165, 23313 53168
Φ ΠΑ : 23313 53130, 23313 53128
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ: 23310 26882

Η προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ.
Στάμου Δήμητρα”