Μουσική και ταξίδια στον καιρό του κορωνοϊού…

κορωνοϊός σκίτσα-σάτυρα

Είπαμε, να ξεκινήσουμε λίγο ευχάριστα τη μέρα μας (η έμπνευση που έχουν κάποιοι είναι ωραία, ακόμη και στον καιρό του κορωνοϊού). Άλλωστε όσοι μένουν στο σπίτι πρέπει να ξεφεύγουν και λίγο από τον καταιγισμό πληροφοριών ιατρικής ή άλλης φύσης για τον κορωνοϊό.
Δείτε δυο βίντεο, ένα ταξιδιωτικό και ένα μουσικό – και ακόμη είμαστε στην αρχή…

 

Μη χάνετε τίποτε, συνδεθείτε με την Περισκόπηση σε facebook, twitter, youTube, instagram.