Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Ρύθμιση μέχρι 60 δόσεις αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε την υιοθέτηση σειράς μέτρων και διευκολύνσεων ώστε οι καταναλωτές να προχωρήσουν στην εξόφληση οφειλών που έχουν προς την επιχείρηση.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αποστολή επιστολών – ειδοποιητηρίων για ρύθμιση των υπολοίπων που έχουν (δεδομένου του γεγονότος ότι με τη ρύθμιση των 100 δόσεων που ήταν σε ισχύ δεν προσήλθε ο αναμενόμενος αριθμός πελατών) καθώς και η έναρξη μιας κλιμακωτής ρύθμισης οφειλών για τους καταναλωτές (τα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση καθορίζονται με βάση την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών – οικογενειακό εισόδημα – αλλά και από το ύψος της οφειλής).

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Αποστολή προσωπικής συστημένης επιστολής προς τους οφειλέτες της ∆ΕΥΑ Αλεξάνδρειας συμπεριλαμβανομένου και των δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων και Συνοικισμών της η οποία ήδη αποστέλλεται για ποσά από 500 ευρώ.
Η ειδοποίηση θα έχει τον χαρακτήρα της τελευταίας ειδοποίησης αλλά θα δίνει και την δυνατότητα προς τους οφειλέτες να προβούν σε ρύθμιση υπολοίπων με τον διακανονισμό μηναίων δόσεων χωρίς την αφαίρεση των προσαυξήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη παρακάτω ρύθμιση είναι η προσκόμιση εκκαθαριστικού της εφορίας (Ε1) και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

2. Ένταξη καταναλωτών με μεγάλα εισοδήματα (καθαρό οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000,00 ευρώ) σε ρύθμιση της οφειλής τους σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις – αφού δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε άλλη ρύθμιση.

3. Ένταξη καταναλωτών με εισοδήματα (καθαρό οικογενειακό εισόδημα) κάτω των 20.000 ευρώ σε ρύθμιση έως και εξήντα (60) δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής που έχουν προς την επιχείρηση. Το ποσό της δόσης θα αλλάζει, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.
Συγκεκριμένα:

Α) Για ποσό οφειλής από 200 έως 1.500 ευρώ: έως και 60 δόσεις με ελάχιστη δόση 25 ευρώ.
Β) Για ποσό οφειλής από 1.501,01 ευρώ έως 3.000 ευρώ: έως και 60 δόσεις με ελάχιστη δόση 50 ευρώ
Γ) Για ποσό οφειλής από 3.000,01 ευρώ έως 5.000 ευρώ: έως και 60 δόσεις με ελάχιστη δόση 85 ευρώ
Δ) Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο από 5.000,01 ευρώ: 60 ισόποσες δόσεις.

4. Διακοπή υδροδότησης σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας σε περίπτωση που έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς οι οποίοι χρονίζουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν 3 ανεξόφλητες δόσεις διακανονισμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός και γίνεται διακοπή υδροδότησης .

5. Η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς διακανονισμό ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

6. Οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδίδονται μετά τη ρύθμιση θα εξοφλούνται κανονικά μετά τη λήξη τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση είναι η εξόφληση των λογαριασμών.