Κατηγορίες
βουλευτές Ημαθία Τσαβδαρίδης Λάζαρος

Ερώτηση Τσαβδαρίδη (Ημαθίας, ΝΔ) στη Βουλή για επιστροφές ποσών από επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν

Λύση στο αδιέξοδο πολλών επιχειρήσεων ανά την Επικράτεια που αδυνατούν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκαν και βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επιστροφής και μάλιστα εντόκως των χρηματοδοτούμενων ποσών που έχουν ήδη λάβει, ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε προς τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις μένουν δέσμιες σε μία αδιέξοδη κατάσταση.

Αφού παίρνουν ετήσιες παρατάσεις υλοποίησης χωρίς πραγματικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της επένδυσης καθώς αποδεδειγμένα από τη φορολογική τους εικόνα έχουν είτε αρνητικό κύκλο εργασιών είτε κύκλο εργασιών μη ικανό να τις καταστήσει βιώσιμες είτε έχουν τεθεί σε αδράνεια.

Ως εκ τούτου, ο Βουλευτής Ημαθίας υπογραμμίζει ότι μία λειτουργική λύση είναι απαραίτητη καθώς πλήττεται το θετικό επενδυτικό κλίμα από την υφιστάμενη μετέωρη κατάσταση που διαιωνίζει αντί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Αναλυτικά, η κατατεθείσα Ερώτηση είναι η εξής:

10-02-2020
Προς:

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τον Υπουργό Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Σε οικονομικό αδιέξοδο πολλές επιχειρήσεις που αδυνατούν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκαν»

Κύριε Υπουργέ,

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις ανά την ελληνική επικράτεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος), και βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια δέσμιες των συνθηκών που επικράτησαν με την οικονομική κρίση, αδυνατώντας να ολοκληρώσουν στο σύνολό του το επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο είχαν ενταχθεί.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει κατόπιν ελέγχων και πιστοποιήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες το 50% του εν λόγω Προγράμματος και εισέπραξαν το αναλογούν ποσό της επιδότησης.

Συνέπεια των προαναφερόμενων και βάση των κείμενων διατάξεων του Νόμου, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρίσκονται ανά πάσα στιγμήν υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επιστροφής και μάλιστα εντόκως των χρηματοδοτούμενων ποσών που ήδη έχουν λάβει χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν την κατάσταση, αφού αποδεδειγμένα από τη φορολογική τους εικόνα έχουν είτε αρνητικό κύκλο εργασιών είτε κύκλο εργασιών μη ικανό να τις καταστήσει βιώσιμες είτε έχουν τεθεί σε αδράνεια.

Κατόπιν τούτων και επειδή:

Οι εν λόγω επιχειρήσεις μένουν δέσμιες σε μία αδιέξοδη κατάσταση αφού παίρνουν ετήσιες παρατάσεις υλοποίησης χωρίς πραγματικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της επένδυσης

Το θετικό επενδυτικό κλίμα πλήττεται καθώς η υπάρχουσα κατάσταση δεν διασφαλίζει λύσεις και διαιωνίζει προβλήματα, μην προσφέροντας ευελιξία

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να διευθετηθούν οι προαναφερόμενες προβληματικές περιπτώσεις;

Ο ερωτών Βουλευτής
Τσαβδαρίδης Λάζαρος
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ