Κατηγορίες
κοινωνία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έως 28/2 αιτήσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το πρόγραμμα φροντίδας και παρακολούθησης ηλικιωμένων της ΠΚΜ

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι μέχρι 28 Φεβρουαρίου γίνονται δεκτές αιτήσεις από δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΠΚΜ με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων” – δείτε ΕΔΩ λεπτομέρειες.
Με το πρόγραμμα αυτό δημιουργείται μια κεντρική υπηρεσία υποστήριξης 3.000 συνολικά πολιτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (για τρία έτη), που χρειάζονται φροντίδα και παρακολούθηση (αφορά ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους ή/και μακριά από δομές υγείας & φροντίδας, είναι χρόνια πάσχοντες).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν ηλικία 60 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν λήπτες της υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα παρακάτω βήματα (οδηγίες για την αίτηση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ) :

1. Να κατεβάσουν το απαιτούμενα έντυπα πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:
α) Η «Αίτηση Συμμετοχής – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» σε μορφή pdf
β) H «Υπεύθυνη Δήλωση» σε μορφή pdf

2. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσης» συνοδευόμενη από την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «Υπεύθυνη Δήλωση» στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία κατοικεί ή στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στον Δήμο κατοικίας τους ή στις Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

3. Να υποβάλλουν με όμοιο τρόπο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μαζί με τις αιτήσεις ή σε μεταγενέστερο χρόνο πάντα όμως εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

4. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές των Δήμων μπορούν να δώσουν την αίτηση τους και το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων στους εργαζομένους των κοινωνικών δομών που τους εξυπηρετούν

Προθεσμίες υποβολής

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσης» και η «Υπεύθυνη Δήλωση» υποβάλλονται έως 28/02/2020

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας υποβάλλονται αιτήσεις στις εξής κοινωνικές υπηρεσίες:

  • ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ , Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, ώρες λειτουργίας 08:00πμ-14:00μμ, τηλ.επικ: 23330-26743
  • Κατά τόπους ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ώρες επικοινωνίας 07:00 πμ – 08:00 πμ και 13:00 μ.μ-14:30 μμ
  • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΛΕΞAΝΔΡΕΙΑΣ τηλ. επικ: 23330-51038
  • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ τηλ. επικ: 23313-51824
  • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΛΑΤΕΟΣ τηλ. επικ: 23330-81204
  • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΛΙΚΗΣ τηλ. επικ: 23310-52225
  • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, ώρες επικοινωνίας 8:00 πμ – 14:00 μμ, τηλ. επικ.: 23330-53071 & 72
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ, Πλατεία Παπαντωνίου, ώρες επικοινωνίας 8:00 πμ – 14:00 μμ, τηλ. επικ.: 23330-23114
  • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ώρες επικοινωνίας 12:00 πμ – 14:00 μμ, τηλ. επικ.: 23333-50035, 23333-50021

Ενημερώσεις – Διευκρινήσεις

1. Ενημερώσεις και διευκρινήσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας
2. Πληροφορίες και ενημερώσεις για την υπηρεσία είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση http://www.clickzois.gr