Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Εκτάκτως συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 (στις 14:30) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Προς συζήτηση και λήψη απόφασης έχει εγγραφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) (αφορά υπόθεση άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της πράξης 1234/2020/6007/5-2-2020 της Δ.Ο.Υ. Βέροιας)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι υφίσταται χρονικός περιορισμός απόφασης για κατάθεση ενδίκου βοηθήματος για την ως άνω αναφερόμενη υπόθεση.

Μη χάνετε τίποτε, συνδεθείτε με την Περισκόπηση σε facebook, twitter, youTube, instagram.