Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Το νέο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας, που προήλθε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019.

Η σύνθεση του Δ.Σ. για το έτος 2020 είναι η εξής:

πρόεδρος: Μόσχος Αλέκος
Αντιπρόεδρος: Τσούλιου Στέλλα
Γ. Γραμματέας: Σπυρίδου Ν.
Ταμίας: Αξούριστου Χ.
Μέλη: Παντζαρίδης Τ., Τζουνοπούλου Γ., Γιοβαννόπουλος Μ.