Κατηγορίες
εργασία

Προσλήψεις στον Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Οι προσλήψεις αφορούν την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας.

Στην προκήρυξη σημειώνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως πέντε μήνες ακόμη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού ενώ οι ειδικότητες που αναφέρονται σε αυτή μπορεί να καλύψουν και υπηρεσιακές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν στους τομείς Αξιού, Αλιάκμονα, Γιαννιτσών, Λαγκαδά και υπόγειο δικτύου.

Για την ανακοίνωση πρόσληψης πατήστε ΕΔΩ.
Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 04.02.2020 (15:00)