Κατηγορίες
Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: παράταση για την προμήθεια μέχρι 31/1

Ένας μήνας παράταση δόθηκε στους καταναλωτές – δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης ώστε να πραγματοποιήσουν αγορά πετρελαίου θέρμανσης (που δεν έχουν κάνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Με υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 η υποχρέωση αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης παρατάθηκε κατά ένα μήνα, έως 31 Ιανουαρίου 2020. Ταυτόχρονα, παρατείνεται κατά έναν μήνα επίσης η ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ (30 Απριλίου 2020).

Στις 30 Δεκεμβρίου χορηγήθηκε ολόκληρο το ποσό του επιδόματος, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του ανωτέρου επιδόματος, έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αν εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ η προηγούμενη προθεσμία, τότε αυτοί που δεν είχαν πάρει το πετρέλαιο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 θα έπρεπε να επιστρέψουν τη διαφορά του ποσού του επιδόματος που έλαβαν (όταν θα ολοκληρώνονταν στις 31 Μαρτίου η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ).