Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας Δήμος Αλεξάνδρειας

Υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”

Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την ιδιωτικοποίηση – σε απώτερο χρόνο – της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας (ίσως ο Δήμος Αλεξάνδρειας και η ΔΕΥΑ θα πρέπει να ενημερώσουν αναλυτικά για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης σύμβασης αλλά κυρίως για το προς τα που θέλουν να στρέψουν το καράβι που ονομάζεται “ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας”), πάντως από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 υπογράφηκε σύμβαση σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας” μεταξύ του Δήμου, της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας και μιας εταιρίας.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται:


α) η αναλυτική καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
β) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ενδεικνυόμενες λύσεις με επαρκή στοιχεία και
γ) προτάσεις για την τιμολογιακή πολιτική.

Σκοπός είναι η καταγραφή των υδάτινων πόρων που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα εκπονηθεί σε τρεις (3) φάσεις ως ακολούθως:

Α’ ΦΑΣΗ: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, σε ότι αφορά τους υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης.

Β’ ΦΑΣΗ: Προτάσεις και Πρόγραμμα υλοποίησης έργων Αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος.

Γ’ ΦΑΣΗ: Πρόταση κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης

Η σύμβαση για τη συγκεκριμένη μελέτη υπογράφηκε μεταξύ του δημάρχου Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνη, του προέδρου της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας Σωτ. Τόκα και της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων, «ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΜΒΗΣ Α.Ε.», Νικόλαος Στάππας του Κυριάκου και Παντελής Κουσκούτης του Αθανασίου.