Στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

Στο σκοτάδι είναι η Αλεξάνδρεια, αφού λόγω βλάβης έχει σταματήσει η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση στα σημεία που έχει διακοπεί.

Μοιραστείτε, κοινοποιήστε ή τυπώστε την ανάρτηση: