Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 23 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010)
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας


Θέμα 2ο:
Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020
Εισηγητής : Αλέξανδρος Θάνος, Υπεύθυνος Τομέα Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων της 19ης και 22ας Νοεμβρίου 2019 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Θέμα 5ο:
Έγκριση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Εισηγήτρια : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 6ο:
Έγκριση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου για την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στην πόλη των Σερρών, στο πλαίσιο διοργάνωσης «Λευκής Νύχτας»
Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Θέμα 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 της εταιρείας Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. – Ο.Τ.Α.
Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Θέμα 8ο:
Αποδοχή εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση της τυποποίησης στρατηγικών και ολοκληρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών για την ασφάλεια των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης» – “Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks”, με ακρωνύμιο -aqua3S, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 9ο:
Αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building of blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”BLUE CROWDFUNDING” η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020”
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 10ο:
Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος επενδυτικών δαπανών ιδίων Πόρων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2019
Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θέμα 11ο:
Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του νέου διοικητηρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια :Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Θέμα 12ο:
Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης του προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης έτους 2019
Εισηγητής : Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Θέμα 13ο:
Έγκριση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην τακτική συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Θέμα 14ο:
Έγκριση μεταβίβασης πενήντα (50) μετοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε. προς το Επιμελητήριο Ημαθίας
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Θέμα 15ο:
Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.
Εισηγητής : Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 16ο:
Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πιερίας “ΑΤΡΑΚΤΟΣ” σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των ναρκωτικών
Εισηγήτρια : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 17ο:
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Γ΄Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα

Εισηγήτρια :Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 18ο:
Έγκριση τρόπου διενέργειας κοινωνικού προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, με τη διάθεση ποσού 220.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2018.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 19ο:
Έγκριση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών έργων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 20ο:
Ανάκληση της υπ΄ αρ. 204/25-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 21ο:
Ανάκληση της υπ΄ αρ. 218/25-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 22ο:
Ανάκληση της υπ΄ αρ. 219/25-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 23ο:
Ανάκληση της υπ΄ αρ. 220/25-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 24ο:
Ανάκληση της υπ΄ αρ. 221/25-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής :Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας