Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας Ημαθία

Ο Δήμος Νάουσας για τα ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση

Ο Δήμος Νάουσας (κατά εφαρμογή του άρθρου 222 του Ν.4555/2018), ενημερώνει τους πολίτες που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο μέχρι σήμερα, να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Νάουσα- Κοπανό – Ειρηνούπολη) έως τις 31-12-2019 και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την μη ηλεκτροδότηση και μη χρήση του ακινήτου, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για την διακοπή της ηλεκτροδότησης.


Με το παραπάνω άρθρο απαλλάσσονται μόνο από τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού και όχι από το ΤΑΠ.
Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Οι δημότες που επιθυμούν να γίνει ταυτόχρονα και ο έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων που είναι ήδη δηλωμένα στον Δήμο Νάουσας (στο Αρχείο του ΤΑΠ), θα πρέπει νε έχουν μαζί τους ένα αντίγραφο του Ε9 .

Η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται από Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 08:00 – 14:00.
Τηλ: 2332350316 για την Δ.Ε Νάουσας
2332350501 για την Δ.Ε Ανθεμίων
2332350604 για την Δ.Ε Ειρηνούπολης