Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 50, 2019)

Ιντριγκαδόρος (ο)

πρόσωπο που επιδίδεται ρε ραδιουργίες, σε μηχανορραφίες.

ΕΤΥΜ: ίντριγκα + -δόρος

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 781