Κατηγορίες
αγορά Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλλαγή στις ημερομηνίες που θα γίνει η λαϊκή της Μελίκης

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι λόγω της αργίας της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου 2019 όπως επίσης και του γεγονότος ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου 2020 – και με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών – αποφασίστηκε η μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Κοινότητας Μελίκης.

Έτσι, η λαϊκή της Μελίκης θα πραγματοποιηθεί
1) αντί για την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
2) αντί για την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019.