Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας οικονομική επιτροπή

7+1 άτομα θα ζητήσει ο Δήμος για ενίσχυση του προσωπικού του

Αν εγκριθούν οι θέσεις, θα ενισχυθεί σημαντικά η Τεχνική Υπηρεσία

Στην κατάθεση αιτήματος για ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου με 7 + 1 άτομα θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Όπως φαίνεται από αυτά που προτάθηκαν ως εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή η διοίκηση του Δήμου στρέφεται σε αυτή τη φάση στην ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Καλή ήταν και η πρόταση του Γ. Κιρικιλιαννίδη για πρόσληψη και ενός κτηνιάτρου (ΠΕ), η οποία τελικά καταψηφίστηκε.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία), που συνεδρίασε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ο Δήμος θα ζητήσει να του εγκριθούν 7 θέσεις.

Συγκεκριμένα:
1. μια θέση κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
2. μια θέση κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
3. μια θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
4. μια θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
5. μια θέση κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής,
6. μια θέση κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων,
7. μια θέση κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Επίσης, ως προσωπικό ειδικών θέσεων θα ζητηθεί μια θέση ΠΕ Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής.

Όσον αφορά αυτό που γράφαμε στην Περισκόπηση ΕΔΩ για θέσεις στην καθαριότητα κλπ, ενημερωθήκαμε πως στη συγκεκριμένη φάση δεν μπορούν να γίνουν προτάσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες (όπως π.χ. οδηγών απορριμματοφόρων), επειδή οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 προκήρυξης ή με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ένταξη προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι).