Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας Δήμος Αλεξάνδρειας

Μέχρι 31/12/2019 η υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.4611/2019 και της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 145 30-09-2019 (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικών Εσωτερικών οικονομικών Υγείας ), οι πελάτες της Επιχείρησης μπορούν να συνεχίσουν να ρυθμίζουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης και να τις εξοφλήσουν μέχρι και σε 100 δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή των προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή είναι η 31 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες: τηλ. 23330 27965