Κατηγορίες
εργασία

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε ζητά απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ για το τμήμα λογιστηρίου

Η βιομηχανία τροφίμων ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:


• Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
• Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – εκτελωνισμούς
• Άριστος χειρισμός Η/Υ
• Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
• Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
• Γνώση λογιστικών προγραμμάτων (ERP)
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
• Ηλικία έως 40 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.