Αλμη ΑΒΕΕ Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε ζητά απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ για το τμήμα λογιστηρίου

εργασία

Η βιομηχανία τροφίμων ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:


• Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
• Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – εκτελωνισμούς
• Άριστος χειρισμός Η/Υ
• Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
• Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
• Γνώση λογιστικών προγραμμάτων (ERP)
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
• Ηλικία έως 40 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.

Μη χάνετε τίποτε, συνδεθείτε με την Περισκόπηση σε facebook, twitter, youTube, instagram.