Κατηγορίες
εργασία

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητούνται χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων.
Θα συνεκτιμηθούν:
Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@almifoods.gr