Κατηγορίες
αγροτικά Ημαθία

Ημαθία: εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον αγροδιατροφικό κλάδο (6-8/11/2019)

Η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και το Γραφείο Υποστήριξης Συνεργατικών Σχηματισμών–Clusters της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας καθώς και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, προσκαλεί εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και ιδιώτες αγρότες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (CLUSTER AGROLABS) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ”.

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας (οδός μητροπόλεως 42, Βέροια) από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 17:00 – 20:30.
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «AgroLabs» «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα – AgroFood Innovation Clusters».

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οι ακριβείς ώρες και η θεματολογία του σεμιναρίου παρουσιάζονται ΕΔΩ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313319717 (Νικόλαος Παπαδόπουλος)
2331350104 (Μιμή Γαλοπούλου)