Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Από το Κ.Υ. Αλεξάνδρειας εκδόθηκε το ακόλουθο ευχαριστήριο:

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας ευχαριστούν θερμά τον κ. Κοσμίδη Ευστάθιο -Μάρμαρα, τζάκια Σταυρός Βέροια – για την ευγενική δωρεά ενός μικρού παρεκκλησίου για τον αύλειο χώρο του ιδρύματός μας.

Επίσης ευχαριστούν θερμά:

  • την επιχείρηση “Vezyroglou Farm” για την ευγενική δωρεά ενός ψυγείου για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο και ενός νεφελοποιητή για το τμήμα των Επειγόντων του Κέντρου Υγείας,
  • τον κ. Τριαντάρη Δημήτριο για την ευγενική δωρεά αναλώσιμων υλικών για το τμήμα επειγόντων του Κέντρου Υγείας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ-Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”